Video - uddannelseskonference

Den 2.februar 2021 afholdte Overlægeforeningen og Yngre Læger i fællesskab en uddannelseskonference, hvor temaet var ” Vejledning som fremme af god læring”

Her kan du frem til 1.april se eller gense oplæggene fra dagen.

Vejledning set fra den uddannelsesansvarlige overlæges perspektiv v. Joachim Hoffmann-Petersen, uddannelsesansvarlig overlæge. Anæstesi.

Se videoen her.

Vejledning set fra den yngre læges perspektiv v. Sandra Viggers, læge i hoveduddannelse. Anæstesi.

Se videoen her.