Vi mangler lighed i det nære sundhedsvæsen

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Jyllands-Posten, den 31. juli 2019

Rehabilitering, socialpsykiatri og ældrepleje er nogle få af de mange opgaver, der i dag ligger i kommunerne. Desværre bliver opgaverne grebet meget forskelligt an, og den svingende kvalitet betyder, at der er alt for stor forskel i den behandling, den enkelte patient modtager i det kommunale sundhedsvæsen. Det skaber ulighed i sundhed.

I fremtiden vil opgaven kun blive mere kompleks i takt med, at flere opgaver flyttes fra sygehusene til kommuner og praksis. Der kommer flere patienter, og især flere ældre og komplicerede patienter, der har brug for kvalificeret hjælp af høj, ensartet kvalitet, også når de bliver udskrevet fra sygehusene. I dag er virkeligheden, at mange læger er bekymrede for, om patienterne får den rette behandling, når de bliver udskrevet fra hospitalerne.

Derfor mener Lægeforeningen, at der er brug for en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen med bindende kvalitetskrav til kommunerne. Det skal være med til at løfte niveauet og sikre, at alle får den samme gode behandling, de med rette kan forvente af det danske velfærdssamfund.

Regeringen er selv opmærksom på emnet i det politiske forståelsespapir, hvor der står, at de vil »tage initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsnet«. Der var gode elementer i den reform, den tidligere regering fremlagde i foråret med vægt på at sætte standarder for faglighed og kvalitet med udgangspunkt i specifikke områder.

Mange kommuner har gennemgået en positiv udvikling igennem de seneste år, men opgaverne løses stadig alt for forskelligt. Tiden er til, at Sundhedsstyrelsen bliver sat i spidsen for at lave en kvalitetsplan, der skal sikre, at den enkelte borger og patient har vished for, at de får sundhedsydelser af høj kvalitet.

En kvalitetsplan skal sikre, at patienter ikke risikerer at få sekundabehandling, fordi de har et uheldigt postnummer.

Opgaven er stor og kompleks. Derfor er der brug for, at den ikke kun bliver løst ude i kommunerne, men starter med en ambitiøs plan for det nære sundhedsvæsen. Der er brug for, at vi styrker det, og det kræver en større indsats, end den enkelte kommune kan løfte alene. Det kræver kvalitetskrav, samarbejde og indsamling af data på det kommunale område. Det er der brug for, hvis det nære sundhedsvæsen i fremtiden skal løfte endnu flere opgaver.

Det koster penge at gøre, men bliver det ikke gjort, kan det have store konsekvenser for patienterne. Lægeforeningen ser frem til at samarbejde med regeringen om at skabe en konkret plan for, hvordan vi kan løfte det nære sundhedsvæsen.