Vi kæmper videre mod tolkegebyret

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 2. september 2019

Nej, regeringen har ingen planer om at afskaffe det omstridte gebyr på tolkning hos lægen. Denne nedslående melding kunne man læse i Kristeligt Dagblad for nylig, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke afviste et krav fra støttepartierne, der tidligere på sommeren forlangte tolkegebyret afskaffet. »Det er velkendt, at Socialdemokratiet stemte for tolkegebyret, mens Enhedslisten, SF og De Radikale stemte imod. Det er der ikke noget nyt ved«, lød meldingen fra ministeren.

Det er trist, for gebyr på tolkeydelser har været en klar misforståelse fra starten. Siden den 1. juli 2018 har alle, som efter tre år i Danmark ikke taler og forstår dansk godt nok til at have den nødvendige dialog med lægen, selv skullet betale gebyr for tolkning. Beløbene varierer, men kan ligge så højt som 1.675 kr.. Det er mange penge, hvis økonomien er stram. Gebyret vender den tunge ende nedad og bidrager dermed i høj grad til at øge uligheden i sundhed. 

Regeringen har i sit politiske grundlag – det såkaldte forståelsespapir med sine støttepartier – betonet, at den vil arbejde for større lighed i sundhedsvæsenet. Samtidig har både SF, Enhedslisten og De Radikale i juli gjort det klart, at afskaffelsen af tolkegebyret er en sag, som de tre partier prioriterer højt. Derfor har vi fra lægeside haft et håb om, at regeringen ville afskaffe det omstridte gebyr.

Vi er først og fremmest dybt frustrerede over de konsekvenser, som gebyret kan have for patientsikkerheden. Vi hører triste meldinger om, at patienter fravælger konsultation på grund af gebyret, og at pårørende med ofte mangelfulde sprogkompetencer medbringes med tolkning for øje. Professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik i Odense, fortalte for nylig om patienter, som droppede planlagte operationer, fordi de ikke havde råd til at betale tolkegebyr i forbindelse med de indledende lægesamtaler. Det er helt uacceptabelt – ikke mindst med tanke på, at forsinket diagnose og behandling kan betyde, at patienter udvikler langt mere alvorlige tilstande, der kunne være taget i opløbet.

Oveni kommer så, at tolkegebyret er besværligt og dyrt at administrere for regionerne. Region Syddanmark har ifølge DR brugt 1,8 mio. kr. på etablering og drift af it-systemer, udsendelse af informationsmateriale samt personaleudgifter. Dertil kommer de administrative opgaver, som læger og andre sundhedsprofessionelle bruger tid på.

Vi står som læger ikke alene med vores kritik. Andre gode kolleger, patientorganisationer og Danske Regioner vil af med tolkegebyret. Har man kendskab til dagligdagen i en praksis eller på en afdeling med mange ikkedansktalende patienter, så ved man, at tolkegebyret er et misfoster, og at en sårbar gruppe patienter betaler prisen.

Vi vil i Lægeforeningen fortsætte kampen mod tolkegebyret og presse på over for alle Folketingets partier. Det vil vi blive ved med, indtil et flertal af politikerne på et tidspunkt beslutter sig for det eneste rigtige: at prioritere patientsikkerheden højest og sige farvel til et tolkegebyr, der kun er dårligt at sige om.