Verdenslægeforeningen

Verdenslægeforeningen (WMA) er sammenslutning af nationale lægeforeninger og har til formål at højne kvaliteten af medicinsk uddannelse, medicinsk etisk, lægegerningen og sundhedsydelser i hele verden. Lægeforeningen har deltaget aktivt i WMA’s arbejde siden grundlæggelsen i 1947.

WMA beskæftiger sig hovedsageligt med etiske og sociale problemstillinger på sundhedsområdet. Der afholdes to årlige politiske forsamlinger, Rådsmødet i foråret og Generalforsamlingen i efteråret, hvor repræsentanter fra medlemsorganisationerne drøfter aktuelle sundhedspolitiske emner. Herudover forbereder og vedtager de erklæringer, resolutioner, udtalelser mv.

Det bedst kendte og mest indflydelsesrige dokument fra WMA er Helsinki-deklarationen, som redegør for etiske principper for medicinsk forskning, hvor mennesker indgår som forsøgspersoner.

Alle WMA’s etiske og politiske dokumenter kan ses på deres hjemmeside.