Velkommen til Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Syddanmark, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os.

Lægeforeningen Syddanmark
Trade City, Kokholm 3B
6000 Kolding
Tlf: 75724499
E-mail: lfsyd@dadl.dk

Josephine Duevang Rathenborg
Formand for Lægeforeningen Syddanmark
E-mail: jrathenborg@dadlnet.dk