Velkommen til Lægeforeningen Sjælland

Lægeforeningen Sjælland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Sjælland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Sjællands bestyrelse med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Sjællands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os.

Lægeforeningen Sjælland
Torvet 2, 4180 Sorø
Telefonnummer: 57 87 07 67
E-mail: lfsj@dadl.dk

Nikolaj Bolsing Bak
Formand for Lægeforeningen Sjælland
E-mail: nbb@dadlnet.dk