Velkommen til Lægeforeningen Nordjylland

Lægeforeningen Nordjylland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Nordjylland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse med 2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden sidder for en toårig periode ad gangen.

Har du nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Lægeforeningen Nordjylland
Lægernes hus i Nordjylland
Rømersvej 10, 9000 Aalborg
E-mail: lfnord@dadl.dk

Thea Heide Faaborg
Formand for Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse
E-mail: thhp@live.dk