Velkommen til Lægeforeningen Midtjylland

Lægeforeningen Midtjylland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Midtjylland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os.

Lægeforeningen Midtjylland
Villa Medici
Fredens Torv 3B
8000 Aarhus C
Tlf. 8730 9030
lfmidt@dadl.dk

Gitte Anna Madsen
Formand for Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse
E-mail: gitte.anna.madsen@rm.dk