Velkommen til Lægeforeningen Hovedstaden

Lægeforeningen Hovedstaden varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Hovedstaden, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver koordineret og varetaget af Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse, der har 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Kontakt os

Lægeforeningen Hovedstaden
Stockholmsgade 55
2100 København 
Tlf: 35441080
E-mail: lfho@dadl.dk

Helene Westring Hvidman
Formand for Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse
E-mail: Helenehvidman@dadlnet.dk