Vejrforhold der forhindrer dig i at møde på arbejde

Hvis du bliver forhindret i helt at møde på arbejde eller vil komme for sent pga. trafikale problemer som fx snevejr, betragtes det som lovlig udeblivelse.

Du skal selv betale for fraværet enten ved at bruge tilgodehavende afspadsering eller ved at blive trukket i løn.

Du skal selvfølgelig underrette din arbejdsgiver hurtigst muligt, hvis det bliver aktuelt.