Vejledninger til overenskomsten om almen praksis

Her finder du en række vejledninger og forskellige notater, der er relevante i forhold til OK14. Vejledningen til OK14 gælder også for OK18 - denne er under udarbejdelse.