Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

15. august 2018

Høringssvar

Positivt med en vejledning, der sikrer en ensartethed i kommunernes sagsbehandling

Lægeforeningen finder det positivt med en vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet, som kan være med til at sikre en ensartethed i kommunernes sagsbehandling i sager på beskæftigelsesområdet.

Lægeforeningen er blandt andet glad for, at det tydeligt fremgår, at den praktiserende læge er en central fagperson i forhold til borgeren og en vigtig samarbejdspart i forhold til kommunen i sager på beskæftigelsesområdet.

Derudover hæfter Lægeforeningen sig ved, at det i de forslåede ændringer til vejledningen præciseres, at kommunen nøje skal vurdere behovet for at indhente en lægeattest, og at kommunen ved tvivlstilfælde skal søge det afklaret ved at tage kontakt til eksempelvis en kommunalt ansat sundhedsperson.

Derudover er vigtigheden af, at kommunen udarbejder en konkret og målrettet anmodning til lægen, når kommunen rekvirerer en lægeattest, understreget.

Der er efter Lægeforeningens opfattelse tale om relevante præciseringer.

Lægeforeningen har derudover ingen bemærkninger til de øvrige ændringer i vejledningen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing