Vejledning og evaluering

I alle uddannelsesstillinger skal du have en introduktions-, en justerings- og en evalueringssamtale. Formålet med disse samtaler er at sikre, at forventningerne til dig og din læring er klare, og at det går, som det skal. Hvis det ikke går efter planen, er samtalerne en mulighed for at justere på dine arbejdsopgaver, så du får mulighed for at opnå de nødvendige kompetencer. Samtalerne holdes som udgangspunkt med din vejleder.

Hvem er min vejleder?

Som yngre læge har du krav på en faglig/klinisk vejleder. Vejlederen er en kollega, der er nået længere i sin speciallægeuddannelse, end du selv er. Hvis det ikke fremgår af velkomstpapirerne/introduktionen til afdelingen, hvem din vejleder er, så spørg. Du kan fx spørge den uddannelsesansvarlige overlæge, som også skal underskrive og godkende de enkelte elementer undervejs i din uddannelse.

Hvad kan jeg bruge min vejleder til? 

Din vejleder har ansvar for, at du får mulighed for at afprøve og tilegne dig de kompetencer, der skal til for at opfylde de 15 læringsmål i logbogen. Din vejleder kan også hjælpe dig, hvis du har uddannelsesspørgsmål og -problemer.

Det er oplagt, at din vejleder og du hjælpes ad med at udarbejde en individuel uddannelsesplan ud fra uddannelsesprogrammet. Planen skal udarbejdes senest 14 dage inde i dit forløb.

Afstem forventningerne

Aftal fx hvor ofte og hvordan vejledningen foregår. Tal om hvilke forventninger din vejleder har til dig og hvad du forventer af din vejleder, fx behov for feedback.

Brug Karriereværket

Find din rette hylde med Karriereværket (PDF) , som er et dialog- og refleksionsredskab til dig og din vejleder.

"Snart læge - og hvad så?"

Få også inspiration i afsnittet "Forberedelse til klinisk basisuddannelse" i bogen "Snart læge – og hvad så?" (bogen kan købes på FADL's forlag og hos boghandleren).