Vejledning - de vigtigste regler i Yngre Lægers overenskomst

Yngre Læger har lavet en vejledning om de vigtigste regler i overenskomsten.

Vejledningen er specielt rettet mod dig, som er TR, men alle yngre læger kan læse med. Du er velkommen til at bestille vejledningen på tryk, hvis du får brug for det - kontakt din regionale afdeling. Du finder vejledningen her.