Vejledersamtalen

Du har et ansvar som uddannelsessøgende læge -  se her, hvad du kan gøre for at optimere din læring ved at forberede vejledersamtalen bedst muligt.

Før samtalen

 • Læs målbeskrivelsen for stillingen (KBU) eller målsbeskrivelsen for specialet (I-stilling og H-stilling)
 • Læs uddannelsesprogrammet igennem (sender afdelingen til dig)
 • Forventningsafstemning: rammer, tid, sted
 • Find hurtigst muligt ud af
  1. uddannelsesmuligheder i afdelingen
  2. særkende ved afdelingen
  3. hvem der er din vejleder
 • Definer dine særlige ønsker og læringsområder

Selve samtalen

Vær velforberedt

 • kend den faglige profil for specialet
 • kend målbeskrivelsen for specialet
 • præsenter hvad du gerne vil opnå i stillingen – og hvornår

Medbring cv

 • Fokuser den individuelle uddannelsesplan ift de 7 lægeroller
 • Sig til og fra – men tag ansvar for din læring!
 • Aftal nyt møde

Efter samtalen

 • Følg aktivt op på de aftaler, du og din hovedvejleder har aftalt
 • Inddrag også andre aktører (øvrige kolleger/afdelingen)
 • Operationaliser målene
 • Opsøg de daglige kliniske vejledere for supervision
  1. i det daglige kliniske arbejde
  2. journalgennemgang efter vagt