Vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed

Aftale vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper på sygehuset mv

Her kan du se taksterne fra AC for vederlag for undervisning og fordrag uden for sygehusregi