Varighedserklæring

Indeks 
varighedsattest - varighedserklæring
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

En arbejdsgiver har efter Funktionærlovens § 5, stk. 4 ret til efter 14 dages sygdom hos en funktionær at kræve nærmere oplysning om varigheden af funktionærens sygdom. Oplysningen gives i en erklæring udstedt af funktionærens egen læge eller - hvis arbejdsgiveren stiller krav herom - en af funktionæren valgt specialist.

Erklæringen, der normalt betegnes "Varighedserklæring", udstedes på lægens eget brevpapir. Selvom praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, kan de ikke udstede erklæringen, hvis arbejdsgiveren har krævet en erklæring fra en specialist, idet bestemmelsen i Funktionærloven ligger forud for, at Almen Medicin blev anerkendt som speciale.

Arbejdsgiver har ikke ret til fra lægen at få oplysninger om sygdommens art.

Erklæringen udleveres efter udfyldelsen til den ansatte.
Varighedserklæringen honoreres af arbejdsgiveren efter regning.

For speciallægers vedkommende gælder, at de ved manglende forudgående kendskab til patienten vil have behov for ekstra tid til undersøgelse m.v. Honoraret for dette tidsforbrug indregnes i honorarkravet til arbejdsgiveren.