Valgresultat af valg i valggruppe A, vinter 2020

Se her hvem der blev valgt som årgangsrepræsentanter for de nye læger i Yngre Lægers repræsentantskab og medlemmer af GYL, Gruppen af Yngste Læger, vinter 2020.

Københavns Universitet
Anne Schou

Aarhus Universitet
J
ulie Thousig Slengerik-Hansen

Syddansk Universitet
Mia Bengtsson-Skaarup

Aalborg Universitet
 Camilla Zinck Wulff

Tillykke med valget!