Valgresultat - årgangsrepræsentanter i Yngre Læger sommer 2018

Valget blandt nye læger som årgangsrepræsentanter i Yngre Lægers repræsentantskab er nu slut.

De nye årgangsrepræsentanter- og suppleanter og dermed også nye medlemmer af Gruppen af Yngste Læger, GYL, sommer 2018:

Københavns Universitet
Repræsentant: Sigurd Brandt
Suppleant: Andreas Pagh Kohl

Syddansk Universitet
Repræsentant: Svend Korfitzen
Suppleant: Jesper Bossel Holst Christensen

Aalborg Universitet
Repræsentant: Sofie Louise Hjorth Boye
Suppleant: Jonas Bruun Kjærsgaard

Aarhus Universitet
Repræsentant: Line Damsgaard
Suppleant: Julie Glerup Bay

Tillykke med valget!