Valgpladsen

Vil du have indflydelse i Yngre Læger, så stil op
I henhold til vedtægterne er Yngre Lægers bestyrelse på valg hvert andet år, og det er i år. Yngre Lægers repræsentantskab skal derfor vælge Yngre Lægers nye bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 25. november 2020.

Alle medlemmer af Yngre Læger kan stille op, og man kan stille op, lige indtil valget går i gang på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen består af ni personer. Først vælger repræsentantskabet formand for Yngre Læger og bagefter formand for Overenskomstudvalget. Så vælger repræsentantskabet to medlemmer, som også indstilles som medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse. Til slut vælges fem medlemmer.

På det første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig og fordeler de forskellige poster mellem sig. Det er bl.a. posten som næstformand og posterne som udvalgsformænd og -medlemmer. Udover bestyrelsesmøder vil man som bestyrelsesmedlem derfor skulle deltage i en række møder. Interesserede er velkomne til at kontakte bestyrelsen for at høre mere om posterne og arbejdet.

Sådan stiller du op
Hvis du vil stille op, opfordrer vi til, at du giver os besked i god tid på yl@dadl.dk. Husk at oplyse, hvilke(n) post(er), du stiller op til. Du må også meget gerne sende et valgoplæg (pdf), så repræsentantskabet kan se, hvad du står for.

Hvis du vil være sikker på, at dit navn og evt. valgoplæg kommer op på Valgpladsen, inden valget går i gang, skal vi have besked senest den 24. november.

Kandidater fordelt på de enkelte poster og valgoplæg:

Formand for Yngre Læger
Helga Schultz (genopstiller). Valgoplæg

Formand for Overenskomstudvalget
Wendy Sophie Schou (genopstiller).  Valgoplæg

Bestyrelsesmedlemmer som også indstilles som medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse
Jesper Brink Svendsen (genopstiller).  Valgoplæg
Søren Niemi Helsø (opstiller). Valgoplæg

Bestyrelsesmedlemmer
Anders Krog Vistisen (genopstiller). Valgoplæg
Christina Neergaard Pedersen (genopstiller). Valgoplæg
Cæcilie Trier Sønderskov (genopstiller). Valgoplæg
Jonas Olsen (genopstiller).  Valgoplæg
Sara Radl (opstiller). Valgoplæg