Valgpladsen

Grib chancen – stil op til Yngre Lægers bestyrelse

Vil du have indflydelse på en central post i Yngre Læger, så stil op og bliv medlem af Yngre Lægers bestyrelse. Yngre Lægers repræsentantskab skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem på repræsentantskabsmødet den 19. juni 2020.

Bestyrelsen består af ni personer. Formandsposten og posten som formand for Overenskomstudvalget bliver besat ved direkte valg af repræsentantskabet. To bestyrelsesmedlemmer bliver valgt af repræsentantskabet og indstilles til også at sidde i Lægeforeningens bestyrelse, hvor Yngre Lægers formand også sidder. De resterende fem er ordinære medlemmer, og den ledige post er som ordinært medlem.

Udover månedlige bestyrelsesmøder og internater vil man som bestyrelsesmedlem skulle deltage i en række andre møder, fx regionale Yngre Lægerådsmøder og udvalgsmøder. Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af bestyrelsen.

Sådan stiller du op
Alle medlemmer af Yngre Læger kan stille op, og man kan stille op, lige indtil valget går i gang på repræsentantskabsmødet den 19. juni kl. 11.00.

Hvis du vil være sikker på, at dit navn og evt. valgoplæg kommer op på Valgpladsen, inden valget går i gang, skal vi have besked i god tid på yl@dadl.dk og senest den 15. juni 2020. Du må også meget gerne sende et valgoplæg (pdf), så repræsentantskabet kan se, hvad du står for, og hvad du vil bidrage med i Yngre Læger.

Da vi i år på grund af coronasituationen bliver nødt til at gøre repræsentantskabsmødet kortere, vil der ikke være lige så lang tid til punkterne på dagsordenen, som normalt. Dette gælder også for valget til Yngre Lægers bestyrelse.

Derfor afholder vi et virtuelt valgmøde onsdag den 17. juni 2020 klokken 17-18, hvor de opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig for repræsentantskabet, som derefter kan stille spørgsmål til dem.

Medlemmer af repræsentantskabet vil dagen før, den 16. juni, modtage en invitation samt et link til deltagelse.

Opstillede kandidater og evt. valgoplæg
Jonas Olsen
Thomas Svare Ehlers. Valgoplæg.