Valgpladsen

Grib chancen – stil op til Yngre Lægers bestyrelse

Vil du have indflydelse på en central post i Yngre Læger, så stil op og bliv medlem af Yngre Lægers bestyrelse. Yngre Lægers repræsentantskab skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem på repræsentantskabsmødet i Kolding den 27. november 2019.

Bestyrelsen består af ni personer. Heraf er formanden og to bestyrelsesmedlemmer også medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse. De resterende seks er ordinære medlemmer, og den ledige post er som ordinært medlem.

Udover månedlige bestyrelsesmøder og internater vil man som bestyrelsesmedlem skulle deltage i en række andre møder, fx regionale Yngre Lægerådsmøder og udvalgsmøder. Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af bestyrelsen.

Sådan stiller du op
Alle medlemmer af Yngre Læger kan stille op, og man kan stille op, lige indtil valget går i gang på repræsentantskabsmødet den 27. november kl. 12.

Vil du stille op, opfordrer vi dog til, at du giver os besked i god tid på yl@dadl.dk. Du må også meget gerne sende et valgoplæg (pdf), så repræsentantskabet kan se, hvad du står for og hvad du vil bidrage med i Yngre Læger.

Hvis du vil være sikker på, at dit navn og evt. valgoplæg kommer op her på Valgpladsen, inden valget går i gang, skal vi have besked senest den 25. november.

Opstillede:
Jonas Olsen. Valgoplæg