Valg til repræsentantskabet 2021

Stil op til Overlægeforeningens repræsentantskabsvalg, og få indflydelse på Overlægeforeningens politik. 

Overlægeforeningen skal vælge nyt repræsentantskab i andet kvartal 2021.

Tidsplan for gennemførelse af valg til Overlægeforeningen repræsentantskab:

Den 4. maj – 4. juni 2021: Opstilling af kandidater

Den 11. juni – 25. juni 2021: Stemmeafgivelse
Valget gennemføres ved elektronisk afstemning blandt alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen i hver region, på Færøerne og i Grønland. Afstemningen åbner fredag den 11. juni kl. 9.00 og lukker fredag den 25. juni kl. 12.00.

OBS - ved opstillingsfristens udløb den 4. juli 2021 kl.16.00 var der kun 1 kandidat  opstillet for Grønland. 
Kandidat Hans Chr.Florian Sørensen bliver derfor automtisk valgt som repræsentant.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget en mail med opstillingsblanket, så kontakt os på 35 44 84 11- eller send en mail til lu.fas@dadl.dk - Liane Utzelmann


Hvor mange pladser er der i Overlægeforeningens repræsentantskab 2021-2024 ?

Repræsentantskabet består af 80 medlemmer. De 78 medlemmer fordeles forholdsmæssigt efter antal medlemmer i hver region opgjort pr. 1. januar i valgåret. Der vælges samtidig et antal suppleanter svarende til mindst halvdelen af antallet af repræsentanter. Såvel på Færøerne som i Grønland vælges 1 repræsentant og 1 suppleant.

Beregnet på medlemstal opgjort pr. 1. januar 2021 er de 78 pladser fordelt således (regionerne):
 

  • Hovedstaden 30 pladser
  • Sjælland 10 pladser
  • Syddanmark 15 pladser
  • Midtjylland 16 pladser
  • Nordjylland 7 pladser
  • Grønland 1 plads
  • Færøerne 1 plads

De kandidater, som opnår flest stemmer uden at være valgt som repræsentanter, er valgt som suppleanter. Du er opstillings- og stemmeberettiget som medlem af Overlægeforeningen, og du stemmer og vælges i den region, du er ansat i pr. 1. juni 2021. For at valget kan gennemføres korrekt, er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger er opdaterede. Første gang, det nyvalgte repræsentantskab træder sammen, er til ordinært møde lørdag den 9. oktober 2021 på Hotel Munkebjerg i Vejle.