Valg til FPL i Hovedstaden 2020

FPL afholder valg til Lægeforeningens repræsentantskab og Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse. 
Frist for at stille op som kandidat var den 30. oktober 2020.

Valg 2020
18.11.20 Resultatet af valget er nu opgjort og stemmefordelingen giver følgende resultat:

  • Johannes Gaub blev valgt som repræsentant (1)
  • Hans Jeremiassen blev valgt som repræsentant (2)
  • Lars Bjørn blev valgt som suppleant (1)
  • Flemming Amter blev valgt som suppleant (2)

 

 

I Region Hovedstaden skal der vælges 2 repræsentanter og 2 suppleanter. 

Følgende kandidater stiller op til valg:

Valget gennemføres elektronisk den 9. – 15. november 2020 begge dage inklusive.

Der kan højst afgives 1 stemme blandt de opstillede kandidater.  Der opnås valg som hhv. repræsentant/suppleant efter opnået stemmetal.