Valg til Foreningen af Pensionerede læger - Region Syddanmark

FPL har afholdt valg til Lægeforeningens repræsentantskab og Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse. 

Valg 2020
18.11.20 Resultatet af valget er nu opgjort og stemmefordelingen giver følgende resultat:

  • Ole Nørskov blev valgt som repræsentant
  • Anna Birthe Bach blev valgt som suppleant (1)
  • Marie Bohn Hamming blev valgt som suppleant (2)

 


I Region Syddanmark skal der vælges 1 repræsentant og 2 suppleanter. 

Følgende kandidater stiller op til valg:
 

Valget gennemføres elektronisk den 9. – 15. november 2020 begge dage inklusive.

Der kan højst afgives 1 stemme blandt de opstillede kandidater.  Der opnås valg som hhv. repræsentant/suppleant efter opnået stemmetal.