Valg til Foreningen af Pensionerede læger - Region Syddanmark

FPL afholder valg til Lægeforeningens repræsentantskab og Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse. 
Frist for at stille op som kandidat var den 1. november 2020.

Valg 2020
18.11.20 Resultatet af valget er nu opgjort og stemmefordelingen giver følgende resultat:

  • Ole Nørskov blev valgt som repræsentant
  • Anna Birthe Bach blev valgt som suppleant (1)
  • Marie Bohn Hamming blev valgt som suppleant (2)

 


I Region Syddanmark skal der vælges 1 repræsentant og 2 suppleanter. 

Følgende kandidater stiller op til valg:
 

Valget gennemføres elektronisk den 9. – 15. november 2020 begge dage inklusive.

Der kan højst afgives 1 stemme blandt de opstillede kandidater.  Der opnås valg som hhv. repræsentant/suppleant efter opnået stemmetal.