Vagtlægesekretariaterne

Kontaktinformationer til vagtlægesekretariaterrne i de forskellige regioner

Region Sjælland 
Lægevagt Sjælland 
Sekretariatet 
Torvet 2
4180 Sorø
Tlf. 3030 7818 
E-mail: vagt@vagtinstruks.dk

Region Syddanmark 
Lægevagt Syddanmark 
Kokholm 3 B 
6000 Kolding 
E-mail: postlv@rsyd.dk

Region Midtjylland 
Lægevagten Region Midtjylland 
c/o Lægeforeningen Midtjylland 
Fredens Torv 3B 
8000 Aarhus C. 

Vibeke Holm Andersen, vha@lvmidt.dk, 8730 9033
Charlotte Andersen, ca@lvmidt.dk, 8730 9032


Region Nordjylland 
Lægernes Hus i Nordjylland 
Att. Sekretariatet 
Rømersvej 10 
9000 Aalborg 
Tlf.: 2018 6102 / 2018 6101 
E-mail: rl@lvnord.dk eller mdn@lvnord.dk