Vagthjulet

Vælg uger i normperioden Max antal vagter i perioden:
Rådighedsvagt I gennemsnit en hvert 3. døgn
 • 9
 • 11
 • 14
 • 16
 • 18
 • 21
 • 23
 • 25
 • 28
 • 30
 • 32
 • 35
 • 37
 • 39
 • 42
 • 44
 • 46
 • 49
 • 51
 • 53
 • 56
 • 58
 • 60
Blandet vagtform I gennemsnit en hvert 5. døgn
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
Tilstedeværelsesvagt I gennemsnit en hvert 6. døgn
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30

Kort tjeneste og vagthyppighed

Hvis du arbejder i en døgndækket 2-skiftet tjeneste, hvor hvert enkelt skift varer op til 13 timer inkl. overlap, er 1. skift ikke omfattet af vagthyppighedsreglerne. 
1. og 2. skift fordeles ligeligt mellem lægerne i vagtlaget som et gennemsnit over en normperiode. Hvis du pga. af fx graviditet kun har 1. skift, er vagten dog omfattet af vagthyppighedsreglerne. 

Yngre Læger på vagt

Vagten må maksimalt være belastet i 13 timer som et gennemsnit over en normperiode. Hvis du har 2-skiftet tjeneste, må aften-/nattevagten endvidere maksimalt være belastet i 9 timer i tidsrummet 20-08.
Hvis belastningen i den 2-skiftede tjeneste overstiger 9 timer i tidsrummet 20-08, skal tillidsrepræsentanten og ledelsen indlede drøftelser om at bringe belastningen ned. Hvis det ikke er muligt at nedbringe belastningen, kan tjenesten omlægges, så hvert skift kan vare op til 13 timer inkl. overlap.

Oplever du og dine kolleger, at arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, kan I kræve en lokal forhandling om, hvordan problemet kan løses. I kan inddrage de centrale parter i forhandlingerne. Se mere her.