Værnepligtige, attest ved sygdom/orlov

Indeks 
værnepligtige, attest ved sygdom/orlov
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Ved sygdom under tjenesten varetages lægetjenesten som hovedregel af Forsvarets læger.