Værnepligtige, anmeldelse af skader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Indeks 
værnepligtige, anmeldelse af skader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Opdateret 
18.03.2019
Forklaring 

Skader, der kan henføres til tjenesten, skal snarest muligt anmeldes til en af ministeriet udpeget forsikringsenhed eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsespligten påhviler tjenestestedet. Anmeldelse sker på blanket udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Behandlende læge giver oplysninger svarende til hvad der gælder arbejdsulykker i det civile liv.