Værnemidler i almen praksis

Markedet for værnemidler er nu normaliseret. Fra den 24. august er  den midlertidige ordning om regionernes salg af værnemidler til almen praksis derfor ophævet. Almen praksis skal fremadrettet købe værnemidler hos de private leverandører efter normal procedure.

Opdateret den 19. august

Værnemidler skal igen købes efter normal praksis

Den midlertidige ordning om regionernes salg af værnemidler til almen praksis er ophævet fra den 24. august. Almen praksis skal derfor fremadrettet købe værnemidler hos de private leverandører efter normal procedure.

Den midlertidige ordning blev indført den 13. april som følge af, at Lægemiddelstyrelsen den 27. marts 2020 havde henstillet til, at leverandører prioriterede levering til regionerne, hvorfor det ikke var muligt for praksissektoren selv at kunne indkøbe værnemidler som normalt.

Imidlertid ophævede Lægemiddelstyrelsen denne henstilling den 13. maj 2020, og da markedet nu er normaliseret, har Danske Regioner opsagt aftalen med leverandørerne. 


 

Se desuden denne oversigt fra Danske Regioner over, hvordan og hvorledes I kan indrette praksis hensigtsmæssigt: (hvis billedet ikke vises ordentligt, kan skemaet også downloades her)

 

infektionshygiejniske forholdsregler i almen praksis