Værnemidler i almen praksis

PLO rejser dagligt problemet med manglende værnemidler i almen praksis over for Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og regionerne. Du kan her finde en oversigt over, hvem du skal kontakte i din region - scroll ned for at finde din region. 

Opdateret den 15. maj 

Værnemidler kan igen købes hos normale leverandører 

Lagrene i kommuner og regioner er igen ved at være fyldt op. Det betyder, at leverandørerne formentlig allerede uge 21 igen må sælge værnemidler til almen praksis. 

Har klinikken brug for flere værnemidler, kan man kontakte sin normale leverandør fra næste uge og høre, om de er klar til levering. Alternativt kan man stadig rekvirere via regionen.

Regionerne står stadig som mulig ’leverandør’, indtil markedet har normaliseret sig. Klinikken skal betale for de værnemidler, som der bestilles. 

Region Syddanmark

Opdateret 12. maj 

Såfremt der fra praksis rekvireres værnemidler, vil der blive sendt en regning. Der vil kunne rekvireres værnemidler fra regionen på HVpraksis@rsyd.dk.  Der tages forbehold for de forsyninger, vi måtte have. 

Håndsprit vil kunne rekvireres som hidtil ved at sende en mail til Corona_Myndighed@rsyd.dk 

Se prisliste her

Region Hovedstaden

Ønsker du at bestille værnemidler, kan dette ske enten gennem en privat leverandør eller via Region Hovedstaden.

Hvis du ønsker at bestille værnemidler gennem Region Hovedstaden, skal du følge nedenstående link til Sundhed.dk.

På siden kan du finde links til bestillingsseddel og vigtige oplysninger vedrørende bestilling af værnemidler.

Bemærk, at prisen på værnemidler i skrivende stund ikke er fastsat, og at der herudover pålægges et gebyr på 150 kr. pr. bestilling.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/covid-19/bestilling-vaernemidler/


Region Nordjylland

Region Nordjylland oplyser den 17. april:

Procedure for udlevering af værnemidler fra Centrallageret til almen praksis i forbindelse med COVID-19-udbruddet

 1. Praktiserende læge kan rekvirere værnemidler via ILS online for egen regning. (efter  aftale mellem PLO og Danske Regioner). Der vil ikke blive opkrævet betaling for de værnemidler der hidtil er udleveret.
   
 2. Der er adgang til bestilling på følgende varenumre (tal i parentes angiver tilladt antal pr. læge pr. bestilling):
  1. 560979 Mundbind type II (max. 35) Mundbind type 1 er ikke tilgængelige.
  2. 560824 Visirer (max. 5)
  3. 560977 Kitler (max. 5)
  4. 510030 Håndsprit 600 ml
  5. 314301 Handsker nitril str. medium
    
 3. Bestilling registreres i indkøbslagersystemet ILS under den enkelte rekvirent blandt andet med henblik på at monitorere udleveringer.
   
 4. Centrallageret afsender bestillingen af værnemidler via henteordningen.
   
 5. Der kan undtagelsesvist være behov for udlevering af yderligere værnemidler. I så fald træffes beslutning ved lagerforvalter med henblik på at sikre hensigtsmæssig disponering over værne-midlerne.
   
 6. Afregning foregår månedligt ved fakturering til den enkelte praksis. 
   

Bemærk:
Grundet værnemiddelsituationen ændrer priserne sig løbende. De enkelte priser kan dog ses, når lægen tilgår bestillingssystemet.

I takt med den løbende revision af myndighedernes retningslinjer vedrørende anvendelse af værnemidler samt genåbningen af aktiviteter i almen praksis kan der opstå øget behov for udlevering af fx masker. Her tages stilling til udleveringsmængde pr. læge baseret på den aktuelle lagerbeholdning.

Spørgsmål:
I tilfælde af spørgsmål vedr. bestilling kan lagerforvalter Brian Elling kontaktes på brian.elling@rn.dk

Se hvorledes værnemidler skal på- og aftages ved kontakt med patienter med mistænkt eller påvist COVID-19:

Plakat: Se plakat her.

Film: Se film her.

Bemærk at visir og briller kan genbruges efter desinfektion.


Region Sjælland

Hvis klinikken har behov for yderligere værnemidler, kan de bestilles via det bestillingsmodul, hvor praksis normalt bestiller forbindsstoffer: https://rspraksis.orderdeskapp.com/login?returnUrl=%2F 

Der kan bestilles mundbind, håndsprit og Pandemi-kit ifht corona. 


Region Midtjylland

Send en mail til covid-19.region@rm.dk. Skriv, hvad du ønsker at bestille. 


Se desuden denne oversigt fra Danske Regioner over, hvordan og hvorledes I kan indrette praksis hensigtsmæssigt: (hvis billedet ikke vises ordentligt, kan skemaet også downloades her)

infektionshygiejniske forholdsregler i almen praksis