Værgemålsattest

Indeks 
værgemålsattest
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.08.61.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Domstol, Familieretshuset, Kommune etc.
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Det fremgår af værgemålsattesten og den tilhørende vejledning, at lægen tager stilling til den helbredsmæssige tilstand i forhold til tre forskellige værgemålstyper, herunder om patienten selv med nytte kan udtale sig om sit eget behov for værge. Lægens vurdering skal, hvis det er muligt, gives på grundlag af en personlig undersøgelse til brug for værgemålssagen. Ønsker patienten ikke at medvirke hertil, kan lægen afgive erklæringen på grundlag af journalmateriale eller andet kendskab til patienten, der dækker den aktuelle situation.