Vær med i en læsegruppe sammen med andre læger

Som læge har du via litteraturen en unik mulighed for at se dig selv og din profession udefra og reflektere over din egen lægeidentitet. Find gode råd til at komme i gang med din egen læsegruppe, litteraturlister samt en videointroduktion til at være med i en læsegruppe her på siden. 

Der findes næppe en profession, som er mere udførligt skildret i skønlitteraturen end lægeprofessionen – enten skrevet af læger selv eller af patienter, pårørende og andre forfattere. Litteraturen handler både om de store spørgsmål som sygdom, liv og død, men litteraturen indeholder også talrige beskrivelser og fortolkninger af lægens rolle, forhold til patienter, oplevelser af sygdom, død og de mange etiske dilemmaer, som lægelivet indebærer.

Som læge har du via litteraturen en unik mulighed for at se dig selv og din profession udefra. Her får du lejlighed til at reflektere over din egen rolle og lægeidentitet, både i aktuelle situationer fra hverdagen men også i et historisk og kulturelt perspektiv. Lægen relateres umiddelbart og helt naturligt til en naturvidenskabelig tradition, men lægen er også en del af en kultur og en historie, hvor lægerollerne har kulturel betydning, værdi, social status og funktion. 

Kom godt i gang med en læsegruppe

Har du lyst til at være med i en læsegruppe, finder du her på siden vores gode råd til at komme godt i gang og facilitere en læsegruppe. Du finder også en litteraturliste med anbefalet litteratur om læger og lægers verden samt en video-introduktion til at komme godt i gang med en læsegruppe. Se den nedenfor.

Introduktion til at være med i en læsegruppe

Anders Juhl Rasmussen, der er ph.d. i dansk litteratur og lektor i narrativ medicin på Syddansk Universitet, uddyber i filmen her, hvad man som læge kan få ud af at være med i en læsegruppe:

I filmen svarer Anders Juhl Rasmussen på spørgsmål som:

  • "Hvad kan læger få ud af at være med i en læsegruppe?" (00:12)
  • "Hvad kan læger få ud af at mødes og tale om skønlitteratur?" (02:00)
  • "Hvad er særligt ved litteratur frem for f.eks. film og tv-serier?" (03:00)
  • "Hvad kan lægers opmærksomhed på sprog bidrage til?" (05:17)
  • "Hvad anbefaler du at gøre, når man mødes i læsegruppen?" (06:09)
  • "Hvilken slags litteratur kan du anbefale?" (06:54).

Filmen varer 9:25 minutter. God fornøjelse.