Vaccinationer

Indeks 
vaccinationer
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Forebyggende vaccinationer er for patientens egen regning, og det anbefales lægen at oplyse om honorarstørrelsen ved tidsbestilling.

Vedrørende influenzavaccinationer til personer over 65 år kan dette foretages for sygesikringens regning og til et fast honorar, der inkluderer vaccineprisen. Honoraret er ikke forhandlet med PLO, og den enkelte læge kan frit vælge, om vaccination skal tilbydes efter ordningen hvor sygesikringen betaler, eller om lægen i lighed med tidligere vil udstede en regning til patienten, hvor lægen selv fastsætter sit honorar.