Undersøgelse: Yngre Læger og stress

Akademikerne har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om yngre lægers stress. Se hele undersøgelsen her:  Yngre Læger og stress 2015 (PDF)

Undersøgelsen viser bl.a.:  

  • Yngre læger er mere stressede end akademikere generelt
  • Jo dårligere en nærmeste leder læger har, jo større forekomst af stress i hverdagen er der
  • Jo dårligere lægerne finder, at deres leder fagligt er klædt på til at håndtere eventuelle udfordringer, jo større er forekomsten af stress i hverdagen
  • Næsten ¾ af lægerne (71 %) mener, at stress på arbejdspladsen anses for at være den enkelte ansattes eget problem. Det tilsvarende tal for akademikere generelt er 59 %. Jo bedre leder, lægen mener at have, desto sjældnere oplever lægerne, at stress er den enkelte ansattes eget problem
  • Der er en markant sammenhæng mellem, hvor stresset lægerne er og deres mulighed for at udføre arbejdsopgaverne i en forsvarlig faglig kvalitet: Jo mere stresset, jo mindre mulighed.

Arbejdsmiljøudvalget drøfter løbende resultatet af undersøgelsen, og Yngre Læger anvender undersøgelsen til ved konferencer og møder med regionspolitikere at italesætte udfordringerne med stress.

Læs artiklen i Ugeskriftet

Ugeskriftet for Læger har fulgt op på undersøgelsen, se artiklen her.