Som UKYL

Som UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) samarbejder du med afdelingsledelsen om  tilrettelæggelse af uddannelsen på afdelingen, og en af dine opgaver kan være at håndtere uhensigsmæssige uddannelsesforløb. Naturlige samarbejdspartnere for dig er både vejledere og TR. 

Som UKYL skal du være opmærksom på, at du er ansat af og agerer på vegne af ledelsen. Derudover arbejder du tæt sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen.

Som UKYL er det vigtigt, at du:

  • Bidrager til at sikre ensartet håndtering af uddannelsesforløb, der er kørt skævt
  • Bidrager til, at vejlederne er opmærksomme og reagerer tidligt, hvis de bliver bevidste om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
  • Er med til at udrydde myten om "den fejlfri læge"
  • I samarbejde med ledelsen sætter fokus på læringskultur, der anerkender at fejl opstår 
  • Informerer TR og vejleder, hvis du bliver opmærksom på et uhensigstmæssigt uddannelsesforløb

Har du spørgsmål til din rolle som uddannelseskoordinerende yngre læge, bør du kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge eller den ledende overlæge.

Meld dig til UKYL netværket på Min side
Er du UKYL, skal vi bede dig give os besked om, at du er UKYL. Det gør du ved at gå ind på Min side under Personlige oplysninger i den grå boks til højre. Du kan også melde dig til her.

Du vil så automatisk få adgang til et nyt netværk, vi har oprettet specielt for dig som UKYL.

Derfor skal du melde dig til UKYL-netværket
Det kan være en forvirrende og uoverskuelig opgave at træde ind i rollen som UKYL. I Yngre Læger vil vi gerne gøre det nemmere for dig at være UKYL. Her kan et netværk være et godt redskab. I et UKYL-netværk vil I kunne udveksle viden, erfaringer og ideer, ikke bare med hinanden men også med Yngre Læger. Yngre Læger vil hurtigt kunne kommunikere med alle UKYL'er og på den måde servicere UKYL bedre.