Uklassificerede 1. reservelægestillinger

Uklassificerede 1. reservelægestillinger er ifølge overenskomsten femårige, og sygehusadministrationen kan ikke opslå stillingerne med en anden tidsbegrænsning end 5 år (§ 4 stk.3).

Hvis administrationen regner med at nedlægge stillingen igen inden for 5 års-perioden, måske fordi stillingen skal konverteres til en afdelingslægestilling, til en klassificeret 1. reservelægestilling eller andet, så er løsningen at opslå – og besætte - stillingen som en normal femårig 1. reservelægestilling og forsyne stillingsopslaget med en oplysning om, at stillingen forventes nedlagt efter x år. På denne måde er du som ansøger klar over, at du ikke kan regne med at blive i stillingen i 5 år, og administrationen kan opsige dig med gældende varsel.
 
Hvis administrationen regner med, at stillingen kan ad hoc klassificeres, kan der stå i stillingsopslaget, at man forventer, at stillingen ad hoc klassificeres, og at stillingen i så fald vil blive tidsbegrænset til x år (svarende til reglerne for klassificerede 1. reservelægestillinger, hvorefter ansættelsestiden svarer til uddannelsestiden med mulighed for yderligere 6 måneder).

Skulle du støde på uklassificerede 1. reservelægestillinger med en anden tidsbegrænsning end 5 år, skal vi opfordre dig til at kontakte sekretariatet.