Som vejleder

Som vejleder har du et ansvar for at få håndteret uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Det gælder både hvis en læge, du vejleder, henvender sig til dig med problemer, eller hvis du hører noget i krogene på afdelingen.   

Som vejleder forventes det, at du:

  • Kender målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet for specialet, og sammen med den vejledte har udarbejdet en individuel uddannelsesplan
  • Arbejder for, at der er generelle regler for håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb på afdelingen
  • Forsøger at udrydde myten om "den fejlfri læge"
  • Reagerer hurtigt, hvis du hører om problemer ved uddannelsen. Både hvis en af dem, du vejleder, henvender sig til dig, eller hvis du hører om noget "i krogene" på afdelingen
  • Laver en aftale men den uddannelsessøgende læge, hvor han eller hun har mulighed for at italesætte udfordringerne. Her kan du tage udgangspunkt i målbeskrivelsen

  • Finder realistiske løsninger på de uddannelsesmæssige udfordringer i fællesskab med den vejledte 
  • Generelt fokuserer på trivsel, uddannelses- og arbejdsmiljø samt arbejdstilrettelæggelse på afdelingen

Hvis du har behov for sparring eller vejledning, kan du tage fat i den uddannelsesansvarlige overlæge eller den ledende overlæge.