Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar vedr. løn og arbejdsvilkår stillet af medlemmerne

Ugens spørgsmål ikon

Spørgsmål:
Har jeg ret til at afholde al min ferie i forbindelse med pensionering?

Svar:
Du har som overlæge ikke ret til at afvikle al din ferie, når du selv har sagt op for at gå på pension – også selvom du har ferie til gode. Det skal konkret aftales med din afdelingsledelse. 

Der kan være driftsmæssige hensyn, som gør, at ledelsen beslutter, at du ikke kan afvikle din ferie i opsigelsesperioden på 3 måneder. Hvis du ikke kan afvikle opsparet ferie, udbetales den ved din endelige fratrædelse og pensionering.
(Spørgsmål stillet 7. marts 2019)

 

_______________________________________
 

Spørgsmål:
Hvordan er reglerne for ferie på deltid, og hvad når ferien er optjent på fuld tid?

Svar:
Når du holder ferie og er på deltid, får du som overlæge ferie med løn. Ferien afvikles sædvanligvis i hele uger, så du får din sædvanlige ugeløn. Hvis du fx arbejder 30 timer ugentlig, så udgør en ferieuge ligeledes 30 ferietimer.

Hvis du er skiftet fra en fuldtidsstilling til en deltidsstilling, vil du ligeledes få ferie med den sædvanlige løn set i forhold til timetallet i din deltidsstilling, selvom du optjente ferieret i en fuldtidsstilling. Omvendt gælder det også, at hvis du igen går op i tid, vil du under ferie med løn også få den sædvanlige løn for denne stilling, selvom du tidligere havde færre timer.
(Spørgsmål stillet 7. marts 2019)