Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

Ugens spørgsmål ikon

Spørgsmål:
Kan min sommerferie blive inddraget, hvis jeg siger op som overlæge med 3 måneders varsel?

Svar: 
Hvis du allerede har aftalt placeringen af din sommerferie, der ifølge Ferieaftalen udgør din hovedferie, kan den ikke uden videre inddrages. Hovedferien skal varsles med 3 måneder. Da dit opsigelsesvarsel også er 3 måneder, kan det ikke nås at varsle ny hovedferie.

Du kan kun få inddraget din sommerferie, hvis der er væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt. Arbejdsgiveren skal i den situation erstatte et eventuelt økonomisk tab, men du har som ansat også pligt til at begrænse tabet mest muligt. Du har samtidig krav på erstatningsferie. Hvis du har sagt op, kommer restferien på dit feriekort. Allerede påbegyndt ferie kan arbejdsgiver ikke kræve afbrudt eller udskudt.


_______________________________________
 

Spørgsmål:
Hvad er mit varsel, hvis jeg som overlæge, der er fyldt 64 år, vil ud af vagtforpligtelsen? Hvad gælder fra arbejdsgiverside?

Svar:
Du har ret til at udtræde af vagt udenfor tjenestestedet, når du er fyldt 64 år. Ved vagt på tjenestestedet gælder, at du har ret til at udtræde, når du er fyldt 62 år. Du har derimod ikke ret til at udtræde af beredskabsvagten. (Se Overenskomsten for Overlæger §21 stk 1 )

Ved ændringer i vagtformen skal der gives et varsel på 3 måneder. Der er dermed et varsel på 3 måneder for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Der kan dog også være mulighed for, hvis begge parter er indstillede på det, at aftale at udtræde tidligere.
(Se Overenskomsten for Overlæger §12 stk. 2).