Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

Ugens spørgsmål ikon

Spørgsmål:
Sygdom og rejse. Kan man være i sit sommerhus i Spanien under stresssygemelding?

Svar: 
Det korte svar er nej. Sygdom er en feriehindring.

Der kan dog være mulighed for alligevel at holde ferie. Det forudsætter, at ferien ikke forhaler eller forværrer sygdommen. Du skal bede om at få din læges vurdering, og herefter kan du aftale med din arbejdsgiver, at du raskmeldes og afvikler din ferie i den aftalte periode. Du skal herudover kontakte din kommune før ferien indledes og aftale med dem, at du teknisk raskmeldes under ferien, men genoptager sygeperioden efter ferien, således at du ikke starter en ny sygeperiode efter ferien. Dette vil ellers medføre, at din arbejdsgiver mister sygedagpengerefusion.

Det spiller i øvrigt ingen rolle om ferien afvikles i udlandet eller i Danmark.
_______________________________________

Spørgsmål:
Er der særlige seniorrettigheder i forhold til tjeneste ligesom med vagt?

Svar:
Nej, der er ingen særlige seniorrettigheder i forbindelse med tjeneste i modsætning til, når du går i vagt, hvor du efter en vis alder kan bede dig fritaget for vagt og/eller får ret til to ugers seniorfrihed som overlæge med vagt.

Alle overlæger uanset alder er pligtige til i henhold til en arbejdsplan at indgå i tjeneste på hverdage indtil kl. 23.00, hvis der er tale om akutarbejde. Hvis der er tale om elektivt arbejde, skal tjenesten slutte senest kl. 21.00 på hverdage.

I weekenden har alle overlæger ligeledes pligt til at indgå i tjeneste i dagtiden frem til kl. 21.00. På lørdage mellem kl. 16.00 og 21.00 og på søndage/søgnehelligdage kan tjeneste dog alene omfatte akut arbejde.