Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

Spørgsmål:
Kan jeg pålægges en feriedag 24.12? 

Svar:
Juleaftensdag er ikke en fridag, men en almindelig hverdag eller weekenddag. Du har derfor ikke på forhånd fri, men kan pålægges at give møde. Hvis der er tale om en hverdag, og afdelingen ikke skal benytte din arbejdskraft, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde fri og afvikle en feriedag. Det kan dog på det enkelte hospital være en lokal kotyme, at juleaftensdag er en fridag uden krav om at bruge en feriedag for at holde fri. Det må du nærmere undersøge ved henvendelse til din tillidsrepræsentant.

Samme forhold gælder for så vidt angår 1. maj, Grundlovsdag og Nytårsaftensdag. 

Spørgsmål:
Vagt kontra tjenestetid - hvad skal udbetales?

Svar:
Timer fra vagt skal altid enten afspadseres eller, hvis det ikke er muligt, udbetales senest 3 måneder efter, at vagttimerne er præsteret.  Det fremgår af Overenskomstens § 19, første afsnit. Timerne fra vagten er alene den effektive arbejdstid. Betalingen for den effektive arbejdstid, hvis den udbetales, udgør i aktuelt niveau kr. 625,43pr. time (september 2021). For den ubelastede rådighed i vagten udbetales vagthonorer.

Alle timer i tjenesten tæller som arbejdstid og skal indregnes i den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer pr. uge. Det forudsættes, at der ikke planlægges med flere timer end 37 timer, selv om man kan påregne 3 – 4 ekstra arbejdstimer i gennemsnit pr uge, da overlæger er ansat uden højeste tjenestetid. Ekstra timer udbetales ikke, med mindre der er aftalt en merarbejdsaftale.