Ugens spørgsmål

Her på siden finder du udvalgte spørgsmål fra medlemmerne og svaret på spørgsmålet. Siden er startet 1. oktober 2018 og vil blive udbygget i takt med, at spørgsmålene kommer ind. 

Spørgsmål & svar:

Kan jeg komme hurtigere ud af mit nuværende job end opsigelsesvarslet på 3 måneder ellers fastlægger? (1.10.2018)

Svar:
Du er som udgangspunkt bundet af dit eget opsigelsesvarsel til arbejdsgiver på 3 måneder. Du kan derfor ikke ensidigt vælge at fratræde, hvis du selv siger op. Der er dog altid mulighed for, at du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du fratræder tidligere, mod en tilsvarende lønafkortning - dvs får du forhandlet opsigelsesvarslet ned til 2 måneder, får du kun løn i de 2 måneder.


Jobskifte og lønforhandling. Hvad er proceduren, og hvad kan give tillæg? (1.10.2018)

Svar:
Alle overlæger ansættes i henhold til overenskomst for overlæger med en garanteret grundløn. Der er herudover mulighed for funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

Der er i princippet ikke grænser for, hvad der kan give tillæg. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I Overenskomst for Overlæger, Bilag 2 er der oplistet en række eksempler på, hvad der kan give både funktions- og/eller kvalifikationstillæg. Der kan desuden også lokalt på dit hospital være aftalt forhåndsaftaler om, hvad der giver tillæg.

Lønforhandlinger sker både ved nyansættelse og ved lokallønsforhandlinger undervejs i ansættelsen. Du har selv mulighed for at forhandle med din chef eller den, som chefen udpeger til at forhandle. Du kan også vælge at lade din TR forhandle på dine vegne.

Du kan altid spare med sin tillidsrepræsentant (TR) om andre overlægers lønniveauer på samme afdeling. Tillidsrepræsentanten har en liste med samtlige overlægers løn og dennes sammensætning. Under alle omstændigheder skal TR godkende resultatet og evt. gøre indsigelse senest 7 dage efter modtagelse af en lønaftale fra arbejdsgiver.

Mange steder er det aftalt for de allerede ansatte, at der er en årlig lønforhandling for alle, hvor man kan melde ønsker ind. Der skal i sagens natur være argumenter for ønskerne.