Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar vedr. løn og arbejdsvilkår stillet af medlemmerne

Ugens spørgsmål ikon

Spørgsmål:
Kan overenskomstens regler fraviges, så jeg efter to weekendvagter møder mandag morgen til dagarbejde?

Svar:
Overenskomstens regler fraviges ikke, uden at FAS giver en konkret dispensation. Det sker sjældent. 

I det konkrete eksempel skal din vagt derfor have været ubelastet efter kl. 21.00 søndag, for at du vil kunne møde på dagstjeneste mandag morgen kl. 8.00, så du kan overholde reglen om 11 timers hvile, inden du igen påbegynder at arbejde igen. Hvis du som i eksemplet er belastet efter kl. 21, kan du dermed tidligst møde 11 timer senere. 

Der er mulighed for dispensation ned til 8 timers hvile. Det kræver imidlertid meget gode begrundelser for at fravige fra 11 timers reglen. Din tillidsrepræsentant kan i øvrigt ikke give dispensation til en hviletidsperiode på 8 timer. Dispensationen kan kun gives efter ansøgning til Overlægeforeningens bestyrelse. 
(Spørgsmål stillet 20. februar 2019)

 

_________________________________________________________________
 

Spørgsmål:
Har jeg fri til begravelse?

Svar:
Du har ikke som udgangspunkt fri med eller uden løn for at gå til begravelse. Det kan dog aftales med din arbejdsgiver, ligesom der kan være mulighed for at bytte en tjeneste og/eller en vagt med en kollega. Det enkelte hospital kan desuden lokalt have fastsat i en personalepolitik om, hvad du kan forvente i forbindelse med frihed til begravelse. Du anbefales derfor at læse hospitalets personalepolitik, der typisk findes på hospitalets intranet. 

Hvis du i forvejen har aftalt plejeorlov af døende i eget hjem i henhold til Serviceloven og § 35 i Fravær af familiemæssige årsager, har du pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter den pårørendes død. I denne særlige situation vil du indenfor de 14 dage have fri til begravelse. 
(Spørgsmål stillet 20. februar 2019)