Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar vedr. løn og arbejdsvilkår stillet af medlemmerne

Ugens spørgsmål ikon

Spørgsmål:
Har jeg ret til at få en senioraftale?

Svar:
Som ansat har du ikke ret til at få en senioraftale med din arbejdsgiver. Det er en mulighed, som begge parter skal tilslutte sig. Du kan derfor heller ikke tvinges til at overgå til en senioraftale, som du ikke ønsker. 
En senioraftale er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om at gå på nedsat tid mod en tilsvarende lønnedgang, men med uændret pensionsindbetaling, der svarer til en fuldtidsstilling. Senioraftaler kan indgås fra du er 52 år.
Når der indgås en senioraftale, skal du i øvrigt være opmærksom på, at den skal indgås sammen med din lokale tillidsrepræsentant, der er bemyndiget af FAS til at indgå senioraftaler. Tag derfor kontakt med din TR, hvis du ønsker at indgå en senioraftale. 
(Stillet 17. december 2018)

______________________________________________

Spørgsmål:
Har jeg ret til at holde al min ferie i forbindelse med pensionering?

Svar:
Du har som overlæge ikke ret til at afvikle al din ferie, når du selv har sagt op for at gå på pension – også selvom du har ferie til gode. Det skal konkret aftales med din afdelingsledelse, der kan have driftsmæssige hensyn, som gør, at du ikke kan afvikle din ferie i opsigelsesperioden på 3 måneder. Hvis du ikke kan afvikle opsparet ferie, udbetales den, når du går på pension. 
(Stillet 17. december 2018)