Udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge...

..lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

Høringssvar 

13. april

Lægeforeningen finder det positivt, at der med dette lovforslag gives ret til sygedagpenge til personer, som rammes af en livstruende, alvorlig sygdom.

Lægeforeningen er enig i, at det skal ske ved en konkret, individuel lægelig vurdering i det enkelte tilfælde, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom, og at disse oplysninger kan indhentes hos en læge i form af en statusattest.

Lægeforeningen har således ikke bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen 
Mads Koch Hansen