Udkast til ændring af bekendtgørelse om kørekort

Høringssvar

20. februar 2015

Fornuftigt at hæve aldersgrænse for lægetjek

Lægeforeningen finder det fornuftigt, at aldersgrænsen er hævet fra 70 til 75 år for, hvornår en person skal gennemgå et obligatorisk lægetjek for at få fornyet sit kørekort.

Lægeforeningen kan støtte ændringen, som har baggrund i en rapport fra Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Justitsministeriet, som fastslår, at en hævelse af aldersgrænsen ikke forringer trafiksikkerheden.

Lægeforeningen har således ikke bemærkninger til udkastet til ændring af bekendtgørelsen om kørekort.

Med venlig hilsen 
Mads Koch Hansen