Udeblivelseshonorar

Indeks 
udeblivelseshonorar
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Der er intet aftalt med Attestudvalget om honorar for patienters udeblivelse fra aftalt konsultation ifm. udfærdigelse af lægeerklæringer.

Emnet har flere gange været drøftet - specielt i relation til LÆ-attester inden for det Socialt-lægelige samarbejde.