Uddannelsesprogram

Alle afdelinger med uddannelsessøgende læger skal have et uddannelsesprogram for de forskellige uddannelsesstillingstyper på afdelingen. 

Både målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet indeholder også lærings- og evalueringsmetoder. Du kan få uddannelsesprogrammet på afdelingen.