Uddannelsesproblemer

Hvis du støder på problemer i din speciallægeuddannelse er du altid velkommen til at kontakte Yngre Læger.

Du kan også snakke med din vejleder, tillidsrepræsentanten på afdelingen, Yngre Lægerådet på sygehuset eller de yngre læger i det Regionale Videreuddannelsesråd. Kontakt Yngre Læger lokalt.

Uddannelsesproblemer kan dække over mange ting. Fx kan du som uddannelsessøgende læge støde ind i et konkret problem, der gør, at du ikke kan få dit uddannelsesforløb/element godkendt. Der kan også opstå situationer, hvor der er tale om mere generelle uddannelsesproblemer på afdelingen, hvor der eksempelvis er problemer med læge-/uddannelseskulturen, eller måske er det tid til et inspektorbesøg
Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor uddannelsesforløb ender galt - Videreuddannelsesregion Nord har lavet 9 anbefalinger til uddannelsesforløb, der er ved at gå galt.

Se desuden herunder for en mere detaljeret gennemgang af håndtering af et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb i uddannelsesregionerne: