Uddannelsesplan

Hvordan du bruger den

 • En uddannelsesplan er en individuel udmøntning af uddannelsesprogrammet med tilpasning til den enkelte læge ud fra dennes og uddannelsesstedets aktuelle forudsætninger og muligheder
 • Uddannelsesplanen fastlægger konkret (hvornår og hvordan) erhvervelsen af kompetencer skal ske
 • Uddannelsesplanen fastlægger evt. indsatsområder for kortere tidsperioder i uddannelsesforløbet på uddannelsesstedet - og/eller prioritering af kompetencer frem til udarbejdelse af næste uddannelsesplan
 • Samtaleskema og skabelon for uddannelsesplan skal være formuleret, så de kan tilrettes det enkelte speciale
 • Uddannelsesplanen er et stærkt redskab til at udvikle refleksion i personlig uddannelsesudvikling og egen monitorering og bør anvendes i alle uddannelsesstillinger fra start af KBU og videre i speciallægeuddannelsen, i en form tilpasset niveau af stilling
 • Den individuelle uddannelsesplan skal udarbejdes i samarbejde med din vejleder fx ved introduktionssamtalen, og planen skal godkendes både af dig og ansættelsesstedet.

Har du ikke en godkendt uddannelsesplan, så kontakt Yngre Læger.

Forbered dig, inden I skal lave uddannelsesplanen

 1. Læs målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet
 2. Overvej hvilke kompetencer du evt. har i forvejen
 3. Udarbejd et udkast til en uddannelsesplan
 4. Brug din logbog til at registrere dine kompetencer
 5. Registrer dine aktiviteter (operationslister, m.m.)
 6. Undersøg hvilke obligatoriske kurser, du skal på og tilmeld dig
 7. Saml din dokumenter fx kursusbeviser og ”underskrifter” i din portefølje