Uddannelseslæger

Speciallægepraksis inddrages i speciallægeuddannelsen i specialerne:

  • dermatologi
  • øjenlægehjælp
  • ørelægehjælp

Du kan læse mere om ordningen i protokollatet om tutorlægeordning, som du finder i overenskomst om speciallægehjælp.