Uarbejdsdygtighedserklæring, gravide

Indeks 
sygemelding/gravide
Honorar 
Regning
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Der skelnes mellem sygefravær, der ikke har relation til graviditeten og sygefravær knyttet til graviditeten. Hvis det skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb er der ret til barselsdagpenge. Tilsvarende gælder ved almindelige graviditetsgener, når generne i det enkelte tilfælde medfører en tilstand, der gør kvinden uarbejdsdygtig i sit erhverv. Hvis arbejdets særlige karakter udgør en risiko for fosteret - og arbejdspladsen ikke kan ændres eller den gravide ikke kan omplaceres til andet passende arbejde - foreligger der en situation, som principielt gælder enhver gravid, og kvinden må i dette tilfælde fraværsmelde sig.
Ved fraværsmelding skal der ikke udstedes Mulighedserklæring eller frihåndsattest/sygemelding.