Typer af tilknytning til industrien

Der findes en række forskellige former for tilknytning til lægemiddel- og medikovirksomheder samt specialforretninger, som du enten skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen eller have tilladelse til fra Lægemiddelstyrelsen.

Ikke alle lægemiddel- og medikovirksomheder og specialforretninger er omfattet af reglerne. Du finder en liste over de omfattede virksomheder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Forskning og undervisning

Du skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen, hvis du har tilknytning i form af forskning eller undervisning. Det gælder eksempelvis, hvis du deltager i kliniske forsøg, ikke-interventionsforsøg eller klinisk afprøvning, samt hvis du holder foredrag og lignende om forskningsresultater eller behandlingsformer.

Aktier og værdipapirer

Du skal anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du har aktier, anparter, obligationer, værdipapirer eller lignende i en lægemiddel- eller medikovirksomhed til en værdi af højst 200.000 kr. på erhvervelsestidspunktet.
Du skal søge om tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvis du har aktier, anparter, obligationer, værdipapirer eller lignende i en lægemiddel- eller medikovirksomhed til en værdi over 200.000 kr. på erhvervelsestidspunktet.

Tillidsposter

Du skal søge om tilladelse, hvis du eksempelvis har en bestyrelsespost eller lignende i en lægemiddel- eller medikovirksomhed. Du skal også søge tilladelse i de tilfælde, hvor du ikke modtager et honorar for tillidsposten.

Rådgivning i øvrigt

Du skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, hvis du udfører forskellige former for rådgivning som eksempelvis konsulentbistand, deltagelse i advisory boards eller redaktionelt arbejde som f.eks. artikelskrivning, blogs, brevkassebesvarelse eller lignende.

Økonomisk støtte til faglige aktiviteter i udlandet

Du skal anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte fra en lægemiddel- eller medikovirksomhed til at deltage i et fagrelevant arrangement i udlandet, såsom en kongres, konference, et symposium eller lignende. Du skal først anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, når du får betalt din aktivitet.

Økonomisk støtte til en faglig aktivitet i Danmark skal ikke anmeldes.

Tilknytning til en specialforretning med medicinsk udstyr

Du skal anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du ønsker at have tilknytning til en specialforretning med eksempelvis høreapparater, kontaktlinser eller lignende. En forretning er specialiseret forhandler, når det medicinske udstyr udgør over 50 procent af forretningens varesortiment og omsætning. Anmeldelsesordningen gælder alle typer af tilknytning til en specialforretning med medicinsk udstyr, du skal derfor aldrig have forudgående tilladelse til tilknytningen.

Ændringer i gældende tilknytninger

Du skal huske at opdatere de indberettede oplysninger, hvis der sker ændringer i forhold til det, du tidligere har indberettet. Det kan f.eks. være, at tilknytningen ændrer form eller indhold, hvis det faktiske udbetalte beløb afviger fra det tidligere aftalte beløb eller hvis en hvis en aktivitet ændrer omfang eller indhold eller er blevet aflyst.