Tvang gavner ikke

Af Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg 

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sætter i et indlæg d. 13. november en modsætning op: Vil vi have velfærd eller ubegrænset handlefrihed for landets læger?

Det er et absurd spørgsmål at stille. Tvangsudsendelse af læger skaber ikke mere velfærd. Tværtimod vil det betyde, at lægerne vil blive tilsvarende senere færdige som speciallæger, hvis de skal udsendes i en periode efter de har afsluttet deres kandidateksamen. Det medfører også, at motivationen for, at lægerne selv søger til specialer med lægemangel eller områder, hvor der f.eks. mangler praktiserende læger, risikerer at blive undermineret.

Vil politikerne til at tvinge læger til at arbejde et bestemt sted, er det da også en noget anderledes tilgang til det danske arbejdsmarked, end vi er vant til. Hvem bliver så den næste gruppe, som skal tvangsudskrives? Lærere? Ingeniører?  

Der er masser af unge læger, der gerne vil være speciallæge i almen medicin, og dermed komme rundt i landet som led i uddannelsen. Vel at mærke hvis de får mulighed for det. Løsningen ligger lige for: Opret flere hoveduddannelsesstillinger i almen medicin, og skab gode muligheder for, at de unge læger kan slå rødder i lægedækningstruede områder ved f.eks. at tilbyde dem sammenhængende uddannelsesforløb. Det løser problemet – helt uden tvang.

Bragt i Politiken, den 22. november 2018