TR-uddannelsen

Yngre Lægers TR-uddannelse giver en indføring i det fagpolitiske arbejde og retter sig bredt mod alle regionalansatte tillidsrepræsentanter, der ønsker at vide mere om løn, uddannelse, overenskomst, TR-regler, MED-strukturer etc. Kurset er målrettet TR i regionerne og berører således ikke overenskomsten eller andre vilkår for f.eks. statsansatte og for ansatte i almen praksis, fase 2 og 3. For TR i staten og TR i almen praksis holder vi specielle kurser, som annonceres særskilt.

TR uddannelsen består af to moduler, Modul 1 og Modul 2. Når du har gennemført de to moduler, har du mulighed for at komme på kursus i konflikthåndtering og forhandlingsteknik.

TR-uddannelsen som yngre læge

 • Modul 1 og Modul 2
  Hvert modul er et to-dages internat med cirka 22 deltagere. TR-kurserne ledes af en erfaren tillidsrepræsentant i samarbejde med en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat. Formen er oplæg og debat i plenum samt gruppearbejde med afsæt i cases. Derudover indgår deltagernes egne erfaringer med lokale problemer i kurset. 
 • Kursus for FTR
  Kurset afvikles som todages internat. Du får indgående kendskab til overenskomsten, samarbejdspartnere, sygehusstrukturen, og hvad du som FTR forventes at gøre, når der opstår problemer. På dag to vil vi især fokusere på kommunikation, hvor ekstern underviser Dya Josefine Hauch giver indblik i elementer af neuroforskning som grundlag for den gode kommunikation. Der vil være oplæg, øvelser, træning,og stemmebrug, så du kan blive mere levende og interessant at høre på. 
 • Konflikthåndterings- og forhandlingskursus
  Kurset afvikles som et internat i Kolding. På dag 1 er det primære fokus på konflikthåndtering. Undervisning varetages af ekstern konsulent Lisbeth Holt Lenskjold. Formen er oplæg fra underviseren og debat i plenum.
  På dag 2 er der fokus på forhandlingsteknik og erhvervelse af værktøjer til at håndtere typiske forhandlingssituationer for en TR. Forhandlingsdelen og kurset som helhed ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat. Formen er oplæg fra underviseren og debat i plenum. Du skal have gennemført Modul 1 og Modul 2 og  være valgt TR eller TR-suppleant på tidspunktet for kursusafholdelsen.
 • Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress
  Kurset afvikles som et internat i Kolding. Kursisterne introduceres til hvad der skaber trivsel og stress. TR'er og arbejdsmiljørepræsentanter undervises i deres rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Der vil være oplæg fra underviserne, drøftelser i plenum, gruppearbejde og mindre øvelser. Deltagernes egne erfaringer inddrages i kursusforløbet. Du skal have gennemført Modul 1 og Modul 2 og  være valgt TR eller TR-suppleant på tidspunktet for kursusafholdelsen.

Fri med løn

Som TR har du ret til frihed med løn, og timerne regnes med i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag. Yngre Læger betaler refusion til arbejdsgiveren, der så udbetaler den sædvanlige løn. Yngre Læger betaler derudover ophold og transport.

Ledige pladser - venteliste

Hvis der ikke er ledige pladser på det kursus, du er interesseret i, så tilmeld dig alligevel. Der opstår jævnligt ledige pladser, som går til dem, der står på ventelisten.

Bliver du forhindret i at komme fx pga. sygdom eller problemer med arbejdstilrettelæggelsen, så giv sekretariatet besked så hurtigt som muligt, så en anden evt. kan få pladsen.

Der er rift om pladserne, og et kursusdøgn er dyrt. Derfor bliver du kun optaget på kurset – og får et kursusbevis – hvis du deltager i hele kurset.

Tomme pladser er ukollegialt og spild af medlemmernes (dine) penge.