TR-uddannelse for yngre læger

Yngre Lægers TR-uddannelse tager udgangspunkt i din funktion og dine opgaver som tillidsrepræsentant. Husk, at du har ret til fri med løn, når du deltager i TR-kurser. 

På TR-uddannelsen får du viden og kompetence til at løfte opgaven som tillidsrepræsentant i forhold til dine kolleger og din nærmeste ledelse. Du får mulighed for at skabe et netværk med dine TR-kolleger, og du får hjælp til at løse egne TR-opgaver.

Det er derfor vigtigt, at du deltager i uddannelsen, så du er bedst muligt rustet til dine opgaver som TR.

Er du arbejdsmiljørepræsentant (AMR), kan du også deltage i TR-uddannelsen – kontakt venligst Joan Tønning, jot.yl@dadl.dk.

Sådan er TR-uddannelsen bygget op

Uddannelsen foregår på Hotel Koldingfjord og består af to moduler af to dages varighed. Vi udbyder TR-uddannelsen løbende hele året.  

Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en erfaren tillidsrepræsentant, og der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. På begge moduler indgår hjemmearbejdsopgaver. Når du starter på det første modul, forventer vi, at du har løst/er i gang med at løse de tre opgaver, du er blevet præsenteret for i velkomstmailen. Du kan finde hjælp til opgaverne i TR-Kickstarter (PDF)

Suppler din TR-uddannelse med mere viden

Når du har gennemført TR-uddannelsen, har du mulighed for at komme på kurser i konflikthåndtering- og forhandlingsteknik samt kursus i psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress. 

Du skal have gennemført TR-uddannelsen og have fungeret som TR minimum seks måneder for at deltage. 

Er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan du også deltage på kurserne (gennemført TR-uddannelse er ikke nødvendig) – kontakt venligst Kirsten Falck, kif.yl@dadl.dk

På konflikthåndterings- og forhandlingskurset får du viden om:  

  • hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide 
  • redskaber til at håndtere og løse en konflikt, så du kan varetage den gode forhandling. 

På kurset om psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress får du viden om 

  • hvad der skaber trivsel og stress 
  • din rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. 

Fri med løn

Som tillidsrepræsentant har du ret til frihed med løn, og timerne regnes med i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag. 

Yngre Læger betaler refusion til arbejdsgiveren, der så udbetaler den sædvanlige løn. Yngre Læger betaler derudover ophold og transport.

Ledige pladser og venteliste

Hvis der ikke er ledige pladser på den kursusdato, du er interesseret i, så tilmeld dig alligevel. Der opstår jævnligt ledige pladser, som går til dem, der står på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage, så giv sekretariatet besked så hurtigt som muligt. 

Der er rift om pladserne, og et kursusdøgn er dyrt. Derfor bliver du kun optaget på kurset – og får et kursusbevis – hvis du deltager i hele kurset.