TR i almen praksis

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger til at gøre en positiv forskel. Du er bindeled mellem arbejdsgiverne og dine kolleger, og du skal medvirke til at løse konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde.

Som TR i almen praksis får du naturligvis samme bistand som andre tillidsrepræsentanter i Yngre Læger. Du kan komme på TR-uddannelsen, få vejledning og rådgivning fra Yngre Lægers sekretariat, blive medlem af Yngre Lægers udvalg mv.

To overenskomster - to regelsæt

Som TR i almen praksis kan du enten være TR for:

TR for yngre læger i almen praksis i KBU, intro og fase 1-stillinger

eller 

TR for yngre læger i fase 2 og 3 amanuenser

De to områder er dækket af hver sin overenskomst. TR-reglerne følger overenskomsten, så det er vigtigt, du er opmærksom på, hvilken overenskomst og dermed hvilke TR regler, du skal følge.