Tolkegebyr i almen praksis - hvad gør jeg?

Pr. 1. juli 2018 indførte regeringen nye regler om tolkning, som har den konsekvens, at borgere, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, og som ikke har tilegnet sig dansk, selv vil skulle betale for tolkning ved lægebesøg. Der er dog en række undtagelser, som gør at patienten ikke selv skal betale for tolk. 

I disse tilfælde skal patienten IKKE selv betale for tolk: 

  1. Patienter der, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt, har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre der, i forbindelse med behandling af et barn, har behov for tolkebistand. 
  4. Personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog.
  5. Patienter der har behov for tolkning af det grønlandske og færøske sprog.

Bemærk, at der alene kan bestilles tolk for regionernes regning, hvis der er tale om sygesikringsydelser. 

Dokumentation/lægeerklæring for patienter undtaget fra tolkegebyr pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Hvis en patient ikke selv skal betale for tolkning efter undtagelsen om funktionsnedsættelse, skal patienten kunne dokumentere det med en lægeerklæring overfor regionen. Regionen skal betale for udarbejdelse af dokumentation og evt. tolkning i den forbindelse.

Når patienten går til lægen med henblik på at få sådan dokumentation, kan lægen udarbejde en privat lægeerklæring. Lægeerklæringen vil være momsbelagt, hvis lægen har øvrige momspligtige indtægter for mere end 50.000 kr. over 12 måneder. 

Der er ikke en nationalt aftalt skabelon til brug for lægeerklæringen, men flere regioner har valgt at udarbejde regionale erklæringer, som lægerne kan vælge at bruge, se links i skemaet nedenfor.

Der er ligeledes ikke nogen central aftale om honorar for en privat lægeerklæring om fritagelse for tolkegebyr. Det betyder, at lægen selv må fastsætte et honorar, som afspejler tidsforbrug og udgifter til administration af lægeerklæringen. 

Erklæringen skal som minimum indeholde oplysninger om patientens navn, CPR-nummer, og at lægen skriver under på, at patienten som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber

Sundhedsministeren slog i december 2018 fast, at patienter, som er undtaget pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv skal betale for at dokumentere funktionsnedsættelsen. Det er regionerne, der skal betale herfor. 

Lægerne kan derfor med fordel sende dokumentation og regning herfor direkte til regionerne. Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger og relevante links. 

Hvis patienterne i det hele taget har spørgsmål til reglerne, kan du som læge med fordel henvise til regionerne og deres oplysning på hjemmesiderne. Bemærk, at det ikke er de samme link, som fremgår  nedenfor, der vil være relevant for patienterne, da skemaet er rettet mod fagpersoner. 

Hvor sender jeg regningen hen for lægeerklæring om tolkegebyr?

Sekretariatet i PLO har været i kontakt med alle regioner, og spurgt hvortil lægerne kan sende lægeerklæringer om undtagelse for tolkegebyr og regninger for udarbejdelse af lægeerklæringerne.

Regionerne har oplyst: 


Region Hovedstaden 

Fysisk post: 
Region Hovedstaden
Att. Økonomiafdelingen i Center for Sundhed, mærk kuverten "Tolkegebyr".
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød

Elektronisk post
Via sikker mail til: tolkegebyr@regionh.dk 

Direkte telefon om tolkegebyr
38 66 60 07 (tast 1 og derefter tast 3)

Mere information:
www.regionh.dk/tolk

Sundhed.dk: Undtagelse for tolkegebyr 

 


Region Sjælland

Fysisk post: 
Region Sjælland
Att. Det Nære Sundhedsvæsen, Budget, Analyse og Afregning,
Alleén 15, 
4180 Sorø

Elektronisk post:
Via sikker mail fra E-boks til Det Nære Sundhedsvæsen: Ps-afregning@regionsjaelland.dk

EAN-nummer:
579 80 02 04 03 02
Market Tolkegebyr

Direkte nummer om tolkegebyr 
57 87 56 00

Mere information:
www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/tolkebistand/S...


Region Nordjylland

Fysisk post: 
Region Nordjylland
Att. Praksis- og patientafregning mærk kuverten "Tolkegebyr". 
Niels Bohrs Vej 30, 
9220 Aalborg Øst

Elektronisk post:
Via sikker mail fra E-boks til tolkeerklæringer, Region Nordjylland eller tolkeerklaeringer@rn.dk

EAN-nummer:
579 80 03 28 11 79
Markeret Tolkegebyrerklæring

Link til regional blanket:
Blanket: undtagelse for egenbetaling af tolkebistand - Region Nordjylland

Mere information:
Regler i forbindelse med tolkning for praktiserende læger i Nordjylland 


Region Midtjylland

Fysisk post:
Region Midtjylland
Att. Koncernøkonomi, mærk kuverten "Tolkegebyr". 
Skottenborg 26, 
8800 Viborg

Elektronisk post:
Via sikker mail fra E-boks til Region Midtjylland, Koncernoekonomi.tolke@rm.dk

EAN-nummer:
579 80 02 77 46 03

Direkte nummer om tolkegebyr: 
78 41 21 40

Link til regional blanket:
Blanket: Lægefaglig vurdering vedr. tolkegebyr - Region Midtjylland

Mere information:

www.tolk.rm.dk / www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/administration/brug-af-tolke/brug-af-tolkning/


Region Syddanmark

Fysisk post:
Region Syddanmark
Att. Regnskab og Finans, mærk kuverten "Tolkegebyr"
Damhaven 12,
100 Vejle

Elektronisk post:
Via sikker mail til: tolkegebyr@rsyd.dk eller via NemId udfyld blanket her: https://rsyd.dk/wm511402

EAN-nummer:
579 80 02 23 06 73
Ref. 29877

Direkte nummer om tolkegebyr: 
21 35 98 68

Link til regional blanket:
Blanket: lægefaglig vurdering vedr. tolkegebyr - Region Syddanmark 

Mere information:
Tolkning i sundhedsvæsenet